รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    งานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง เริ่มแล้ววันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมฉลองในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปนาครบรอบ 40 ปี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการค้นคว้าวิจัยไปสู่ชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มโดยเฉพาะการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสู่ประชาคมโลก
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการโครงการพระราชดำริ การประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแปลงสาธิตเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และตลาดนัดเกษตร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน
 
3 ธันวาคม 2550 , 19:16 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่