เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน

  
    เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน พบว่าการปฏิบัติการป้องกันตามแนวชายแดนสามารถทำได้ดี
พลตำรวจโทกฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า ขณะนี้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เบาบางลง ผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ไม่ใช่ลักษณะเป็นคาราวานเหมือนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นับเป็นผลมาจากการป้องกันตามแนวชายแดนที่หลายหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญขณะนี้ก็คือผู้ค้ารายสำคัญยังหลงเหลืออยู่ การจำแนกสถานะหมู่บ้านยังไม่ชัดเจน ตัวชี้วัดจากสำนักงานปฏิรูประบบราชการยังไม่สอดคล้อง และการติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ค้าในพื้นที่ยังได้ผลน้อย
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 8 พ.ย.48