เลขาธิการ ปปส.ตรวจการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 5

  
    เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชื่นชมการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 5 ที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดอย่างได้ผล พร้อมแสดงความเป็นห่วงสังคมที่ขาดระเบียบจะนำบุตรหลานไปสู่การเสพยาเสพติด
จากการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโทกฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า ทุกหน่วยงานของตำรวจภูธรภาค 5 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มแข็ง จนสามารถทำให้การค้าและการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ก็คือปัญหาทางด้านสังคม ที่ความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาหลงกับสิ่งมอมเมา ซึ่งสถาบันครอบครัวจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลสร้างความอบอุ่น ป้องกันไม่ให้ลูกหลานติดยาได้
เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังกล่าวด้วยว่า จะนำเอาการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 5 ไปเป็นแบบอย่างในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่ตำรวจภูธรในภาคอื่นอีกด้วย
***********
 
, อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 8 พฤศจิกายน 2548