สสจ.เชียงใหม่จัดเวทีเสวนาทำความเข้าใจเรื่องไข้หวัดนกกับนักจัดรายการวิทยุ

  
    สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาทำความเข้าใจเรื่องไข้หวัดนกกับนักจัดรายการวิทยุ หวังให้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดเวทีเสวนา อู้จ๋าหวัดนกกับนักจัดรายการวิทยุ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากกระแสข่าวเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท จึงต้องทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง เพื่อจะได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ที่นอกจากจะสามารถสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนแล้ว สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกอีกด้วย
สำหรับเวทีเสวนา อู้จ๋าหวัดนกกับนักจัดรายการวิทยุครั้งนี้ มีสื่อมวลชนฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน
***********
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 8 พฤศจิกายน 2548