เปิดโครงการบ้านธนารักษ์ในที่ดินราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมธนารักษ์ดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ในที่ดินราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กรมธนารักษ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการบ้านธนารักษ์ในที่ดินราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายสมชาย ชิโนดม รองอธิบดีกรมธนารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานหรืองค์กรของรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
โครงการบ้านธนารักษ์ในที่ดินราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐที่จังหวัดเชียงใหม่ จะปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุบริเวณทางเข้าห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านเดี่ยวทั้งชั้นเดียวและ 2 ชั้น โดยแผนการดำเนินงานปี 2549 -2552 ทั่วประเทศ มีเป้าหมายสร้างบ้านจำนวน 20,000 หลัง มูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการได้รับคืนที่ดินจากส่วนราชการด้วย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่อยู่ในช่วงเริ่มโครงการนี้
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด พร้อมจองบ้านธนารักษ์ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โทร.0-5389-0040 และ 0-5311-2448 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 นี้
 
, อ่าน 1297  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 10 พ.ย.48