ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศระยะนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้น

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศระยะนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังคงต้องเฝ้าระวังเดือนกุมภาพันธ์ที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นและอาจมีน้ำค้างแข็งตามเทือกเขา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม นี้ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้อากาศอุ่นขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา เกษตรกรที่เตรียมพื้นที่เพาะปลูกควรหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุการเกษตร เพราะจะเป็นสาเหตุให้ดินเสื่อม และเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ และนำวัสดุเหลือใช้คลุมโคนต้นเพื่อสงวนความชื้นในดิน
สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์นั้น มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงเป็นลำดับ ทำให้อากาศอุ่นขึ้น แต่ยังคงหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาหลายพื้นที่ เทือกเขายอดดอยมีอากาศหนาว และหนาวจัดได้บางวันอาจเกิดน้ำค้างแข็ง ส่วนมากระยะครึ่งแรกของเดือน มีหมอกแดดในตอนบ่าย มีฝนได้บางพื้นที่ตอนบนด้านตะวันตกตอนบนของภาค เมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งพาความชื้นจากทะเลอันดามันเคลื่อนผ่าน โดยทั่วไป อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อากาศหนาวเย็นและหมอกหนาในตอนเช้า น้ำค้างแข็งบริเวณที่สูงจะทำให้ผลผลิตการเกษตรเสียหายได้ ความแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยนอกเขตชลประทาน นอกจากนี้อากาศแห้งความชื้นน้อย จะทำให้เอื้อแก่การเกิดไฟไหม้ ประชาชนจึงควร รักษาสุขภาพให้ดี เพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด
 
30 มกราคม 2551 , 10:37 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่