สหรัฐอเมริกาปรับลดดอกเบี้ย จะไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจที่ บสย.ค้ำประกันมากนัก

  
     บสย.จับตาดูผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจส่งออกบ้าง
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.กล่าวถึงกรณีปัญหาภายในด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ต้องออกมาลดอัตราดอกเบี้ยว่า เรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อมากนัก เพราะ บสย.ได้ให้การค้ำประกันสินเชื่อในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในประเทศ และมีบางส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเลกทรอนิกส์ที่รับช่วงผลิตซึ่งจะได้รับผลกระทบบ้าง อย่างไรก็ตามได้ให้งานวางแผนยุทธศาสตร์เฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบทางตรง หรือทางอ้อมกับ บสย.หรือไม่
กรรมการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกล่าวในตอนท้ายว่าในระยะต่อไปคาดว่านักธุรกิจ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จะมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และเกิดการขยายตัวลงทุนอันเนื่องมาจากความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน
 
30 มกราคม 2551 , 10:38 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่