เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแสดงปาฐกถา 175 ปีความสัมพันธ์ไทย -สหรัฐอเมริกา

  
     เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาส 175 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ระบุมีความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรเชื่อมโยงการค้าการลงทุนด้วยดีเสมอมา
นายอีริค จี จอห์น เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ 175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ที่ห้องประชุมหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยนาย อีริคกล่าวว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ขณะที่วงการศึกษานั้นได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอีกหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ในด้านสังคมและมนุษยธรรมนั้นไทยยังให้สถานที่พักพิงสำหรับผู้อพยพสัญชาติพม่า กัมพูชา ลาวและเวียตนาม ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้จัดส่งงบประมาณและบุคลากรมาช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านี้
ด้านความมั่นคงนั้นได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมมือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และโรคเอดส์ เป็นต้น
ทางด้านเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 ขณะที่นักธุรกิจสหรัฐอเมริกาจำนวนมากได้มาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย ขณะที่เกษตรกรในภาคเหนือของไทยผลิตข้าวโพดหวานส่งขายอเมริกาใต้เป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกข้าวโพดหวานทั้งหมด ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาก็นิยมท่องเที่ยวในไทย
นอกจากนี้แล้วสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศเดียวที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้า การลงทุนของทั้งสองประเทศด้วย
 
30 มกราคม 2551 , 10:40 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่