สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่เข้าใจ กทช.

  
     สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่เข้าใจ กทช. ที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจอันดีในคนรุ่นใหม่ต่องานกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จัดกิจกรรมตามโครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจ กทช.ครั้งที่ 1 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งนิทรรศการ กิจกรรมบนเวที โดยเชิญดาราวัยรุ่น มาร่วมกิจกรรมกับเยาวชนและนักศึกษา อีกทั้งได้จัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อ รู้และรวยในโลกไร้สาย สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและดาราวัยรุ่น แอร์ ภุมวารี ยอดกมล นักแสดงเจ้าของธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และกลม นพพล พิทักษ์โล่พาณิช หนุ่มไอทีคนเชียงใหม่
ดร.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบโทรคมนาคมมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างมากอย่างแยกไม่ออก ทั้งโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ ดังจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีประโยชน์หลายอย่างขณะนี้สามารถเห็นหน้าผู้พูดปลายสาย ใช้ต่ออินเตอร์เน็ต ใช้ดูโทรทัศน์และกำลังจะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ อีก ในอนาคตระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง แบบไร้สาย เทคโนโลยี 3 G เทคโนโลยี Wi Max จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้อีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่คนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแรง ด้วยการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
สำหรับกิจกรรมคนรุ่นใหม่เข้าใจ กทช.จัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีโครงการจะจัดในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ
 
30 มกราคม 2551 , 10:41 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่