อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยัน ไข้หวัดนกทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรควบคุมได้

  
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยัน ไข้หวัดนกทั้งสองแห่งทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร ควบคุมได้ ขณะเดียวกันวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ นี้จะออกตรวจทุกพื้นที่
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์และนายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวที่โรงแรมฮอลิเดย์ อิน จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกว่า ประเทศไทยพบไข้หวัดนก 2 แห่งคือในฟาร์มระบบปิดแห่งหนึ่งที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งทั้งสองแห่งพบว่ามีเชื้อ H5N1 ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมการระบาดของโรคและเฝ้าระวังผู้มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้งสองแห่งนั้นขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้ว ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่มีการปล่อยข่าว ว่ามีการระบาดในพื้นที่อื่น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวด้วยว่ากรมปศุสัตว์ได้มีการวางมาตาการไว้ด้วยว่าในระยะต่อไปนี้ฟาร์มสัตว์ปีกที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าโรงฆ่าสัตว์ต้องประสานสัตวแพทย์เข้าเก็บตัวอย่างอุจจาระ ส่งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 แห่งทั่วประเทศและสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติที่มีหน้าที่ตรวจรับรองและออกใบอนุญาตสัตว์ปีกเข้าโรงฆ่า ในระยะพักก่อนเข้าโรงฆ่าก็จะตรวจอีกครั้ง และจะมีการควบคุมให้การฆ่าสัตว์เป็นไปอย่างถูกสุขอนามัย ส่วนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นจะมีการติดสติ๊กเกอร์บนตัวไก่ที่ได้รับการรับรอง จึงขอให้มั่นใจว่าหากประชาชนเลือกรับประทานไก่ที่ได้รับการรับรองจะปลอดภัยจากไข้หวัดนก ในระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ นี้จะเข้าทำการเอ็กซเรย์ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะฟาร์มสัตว์ปีกกว่า 8 พันแห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
 
30 มกราคม 2551 , 10:41 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่