อบรมให้ความรู้แก่แกนนำชาวไทยภูเขาและผู้ประกาศภาคภาษาชนเผ่าเรื่องการเลือกตั้ง สว.

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชาวไทยภูเขาและผู้ประกาศภาคภาษาชนเผ่าเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่
นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่แกนนำชาวไทยภูเขา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ถึงชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง โดยผ่านแกนนำชาวไทยภูเขาและผู้จัดรายการภาษาชนเผ่าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุชุมชนและตัวแทนผู้นำชนเผ่าเพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ที่มีถึง 11 ชนเผ่าจำนวนหลายหมื่นคน ให้มีความรู้ เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งและความสำคัญของตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 18 คน และมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 26 คน ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องจับตามองในการแข่งขันที่คาดว่าจะเข้มข้นไม่น้อยกว่าสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา
 
30 มกราคม 2551 , 10:42 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่