เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประสานการทำงาน ระบุเป็นห่วงสถานการณ์ยาเสพติดชายแดน
นายอีริค จี จอห์น เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานการทำงาน สานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ โดยกล่าวว่าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์กันต่อเนื่องยาวนาน 175 ปีแล้ว มีการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศด้วยดีตลอดมา ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในการค้าการลงทุน โดยเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้แสดงความจำนงพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเด็กไทย และจะส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐมายังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย และเห็นว่าปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมมือแก้ไขคือปัญหายาเสพติดที่คาดว่าปีนี้ทุกฝ่ายต้องทำงานหนักขึ้นในการร่วมป้องกันยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยไม่ให้ทะลักเข้าประเทศเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามซึ่งหนึ่งในประเทศปลายทางคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับที่จะให้ความร่วมมือทำงานแก้ปัญหาร่วมกัน
สำหรับนายอีริค จี จอห์น เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพิ่งรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก
 
30 มกราคม 2551 , 14:32 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่