วิ่งการกุศล นิ่มซี่เส็งมินิมาราธอนครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี

  
    เครือนิ่มซี่เส็งจัดวิ่งการกุศล นิ่มซี่เส็งมินิมาราธอนครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
นายชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ ตัวแทนบริษัทในเครือนิ่มซี่เส็ง ร่วมกับนางอรนัดดา ตันติพัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดวิ่งการกุศล นิ่มซี่เส็งมินิมาราธอนครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เวลา 06.00 น.โดยใช้เส้นทางถนนสายตลาดขะจาว บ้านท่าหลุก บ้านท่าเดื่อ สายวงแหวนโรงเรียนนานาชาติ ตลาดรวมโชค โรงพยาบาลราม 2 สิ้นสุดที่บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่งจำกัด ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนให้หันมาสนใจสุขภาพพลานามัยโดยการออกกำลังและห่างไกลยาเสพติด และที่สำคัญเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
รางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทชายและหญิงตามช่วงอายุ ประเภทชายแบ่งเป็น 6 รุ่น หญิง 5 รุ่น โดยผู้ที่ได้อันดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มจะได้รับถ้วยเกียรติยศ อันดับที่ 4-5 ทุกกลุ่มจะได้รับของที่ระลึก ส่วนผู้เข้าเส้นชัย 500 คนแรกจะได้รับเหรียญที่ระลึก ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชายและหญิงทั่วไปจะได้รับสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงคนละ 1 เส้น และผู้เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับถ้วยรางวัลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีรางวัลการจับหางบัตรมากมาย เช่นรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่บริษัทในเครือนิ่มซี่เส็ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด และโรงแรมนิ่มซี่เส็ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนการแข่งขัน
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 10 พ.ย.48