เริ่มเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนไทยพม่ากิ่วผาวอกตั้งแต่ 31 ม.ค.51 เป็นต้นไป

  
     ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-พม่า เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนชายแดนชั่วคราวกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 31 ม.ค. 51 เป็นต้นไปทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์และเสาร์ สัปดาห์ละ 3 วัน
นายชุมพร แสงมณี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-พม่า ได้อนุมัติให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่า ชั่วคราวกิ่วผาวอก หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยเปิดสัปดาห์ละ 3 วันคือ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนไทย-พม่า
สำหรับเงื่อนไขการดำเนินการและการซื้อขายนั้นได้กำหนดว่า สินค้าทั่วไปซื้อขายได้ไม่เกินวันละ 500,000 บาท ยกเว้นนิติบุคคลซื้อขายได้ไม่จำกัด พื้นที่ซื้อขายประมาณ 200 ไร่ อยู่ในฝั่งไทยห่างจากเขตชายแดนไม่เกิน 200 เมตร ห้ามชาวพม่าเข้ามาเกินหลักเขตพื้นที่นั้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ทำหน้าที่ควบคุมบุคคลและยานพาหนะเข้าออก ด่านศุลกากร อ.เชียงดาว รับผิดชอบดูแลรถขนถ่ายสินค้า กำลังตำรวจและอาสาสมัครของอำเภอเชียงดาว ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง
สำหรับจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่ากิ่วผาวอก เดิมได้เปิดให้มีการซื้อขายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่า แต่ได้ปิดไปตั้งแต่ปี 2544 เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพม่า ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายเห็นว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ประกอบกับได้รับการร้องขอจากนักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-พม่า พิจารณาแล้วจึงได้อนุญาตให้เปิดได้ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีเงินหมุนเวียนซื้อขายบริเวณดังกล่าวเดือนละกว่า 50 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังพม่าคือสินค้าอุปโภค บริโภค ขณะที่สินค้านำเข้าจากพม่าคือโค กระบือและสินค้าเกษตร
 
30 มกราคม 2551 , 17:02 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่