สี่ล้อแดงจะขอขึ้นค่าโดยสารเป็น 20 บาท

  
     สี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่ทนแบกรับภาระขาดทุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ไหว เตรียมเสนอขอขึ้นค่าโดยสารจาก 15 บาทเป็น 20 บาทตลอดสาย
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดมาในระยะนี้ ส่งผลให้สี่ล้อแดงที่ขับให้บริการทั่วเมืองเชียงใหม่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด ล่าสุดนายต่อน วงศ์แก้ว ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ หรือสหกรณ์รถสี่ล้อแดงกล่าวว่า ทางสมาคมผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงเตรียมจะรวมตัวเข้าปรึกษาขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารจากเดิม 15 บาทตลอดสาย เป็น 20 บาทตลอดสาย หลังจากที่ต้องทนแบบรับภาวะขาดทุนมาระยะหนึ่งแล้ว
สำหรับรถสี่ล้อแดงของชมรมสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมีจำนวน 2,625 คัน นอกจากนี้ยังมีรถแท็กซี่ 150 คัน และรถตู้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งรถตู้และรถแท็กซี่ไม่มีปัญหาเพราะตกลงราคากันเองระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับขี่ แต่รถสี่ล้อแดงที่วิ่งให้บริการอยู่ทั่วเมืองนั้นถูกกำหนดราคาค่าโดยสารโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจะขึ้นค่าโดยสาร ต้องแจ้งต่อขนส่งจังหวัดและขออนุมัติอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะดำเนินการได้
 
31 มกราคม 2551 , 14:03 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่