สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่จัดแข่งขันกลองสะบัดไชย

  
    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่จัดแข่งขันกลองสะบัดไชย 9 ก.พ.51 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้
นายสามารถ บุตรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดแข่งขันกลองสะบัดไชย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาไทย ซึ่งเน้นเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของการแต่งกายพื้นเมือง ซึ่งเป็นการแต่งกายตามประเพณีล้านนา ความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรี จังหวะความพร้อมเพียง รวมไปถึงลีลาการเล่นและความกระชับโลดโผนในตอนจบ ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจการตีกลองชนิดนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้ว
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ ห้องกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5323-1075 ในวันและเวลาราชการ
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 10:48 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่