ฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยครบ 24 องค์กรปกครองท้องถิ่นของเชียงใหม่

  
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยไปแล้ว 4 รุ่น ครบ 24 องค์กรปกครองท้องถิ่น
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และเพื่อให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนั้น
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมไปแล้วจำนวน 4 รุ่น 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 240 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นี้ เวลา 15.00 น. จะมีพิธีปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน พร้อมมอบอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและแจ้งเตือนภัย จำนวน 5 รายการให้กับทั้ง 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไป
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 10:49 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่