เชียงใหม่เร่งจัดเตรียมข้อมูลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ปี พ.ศ.2553

  
    คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มีมติเร่งจัดเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ปี พ.ศ.2553
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเตรียมการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2553 โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นายกระเษียร นวชัย ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และกรอบการพิจารณา พร้อมจับฉลากลำดับการแสดงวิสัยทัศน์นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือก
สำหรับที่ประชุมครั้งนี้ได้รับทราบความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอย่างครบครัน ทั้งสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ที่พัก บุคลากร การคมนาคมสื่อสาร ความปลอดภัย สาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล การสนับสนุนของประชาชนในจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แต่ที่ยังไม่แน่นอนและเป็นหัวใจสำคัญคือเรื่องงบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะต้องจัดทำเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 จากนั้นจึงเตรียมการนำเสนอข้อมูลพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สำหรับจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มี 7 จังหวัด ตามลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ที่จับฉลากได้คือ เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด ปัตตานี สุรินทร์ นครสวรรค์ ชลบุรี และขอนแก่น โดยต้องจัดแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 30 ชนิด แบ่งเป็นกีฬาบังคับคือกรีฑาและว่ายน้ำ กีฬาสากลไม่น้อยกว่า 27 ชนิดจากกีฬาที่ กกท.อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬาอนุรักษ์ 1 หรือ 2 ชนิดจากมวยไทยสมัครเล่น กีฬาไทย หรือกีฬาอื่น ๆ ที่ กกท.ให้การรับรอง และจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนั้นด้วย
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 10:52 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่