BOI จัดสัมมนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ

  
     BOI จัดสัมมนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการในภาคเหนือ โดยนำผู้ประกอบการซื้อพบปะผู้ประกอบการชิ้นส่วนอะไหล่โดยตรงด้วย
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 (BOI.)และหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทย ภายใต้หัวข้อ ลดต้นทุนเพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยระบบการผลิตแบบลีน ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการในภาคเหนือร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พัฒนาศักยภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันได้
นางสิศิรักษ์ บุษยรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI กล่าวว่า ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบการผลิตที่ลดการสูญเสียให้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต อันจะส่งผลให้ผลผลิตคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ดีกับภาคการผลิตในปัจจุบันที่มีต้นทุนการประกอบการสูง
ในการสัมมนาดังกล่าวยังได้นำผู้ซื้อจากกรุงเทพมหานครมาพบปะผู้ประกอบการในภาคเหนือ โดยจะมีบริษัทเอกชน 25 แห่งเข้าไปดูการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในนิคุมอุตสาหกรมลำพูน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยผู้ประกอบการจะได้รับฟังนโยบายและความต้องการในการจัดซื้อจากบริษัทผู้ซื้อโดยตรง ขณะที่บริษัทผู้ซื้อก็จะได้เห็นขั้นตอนการผลิตและกำหนดรูปแบบสินค้าได้ตามต้องการ
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:34 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่