คาดการณ์ปีนี้จะมีการลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท

  
     คาดการณ์ปีนี้จะมีการลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท โดยจะเป็นโครงการใหญ่ ๆ ขณะที่นักลงทุนไทยยังนิยมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร
นางสิศิรักษ์ บุษยรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เปิดเผยถึงสถานการการลงทุนว่า ในปีที่ผ่านมามีการลงทุนดีกว่าปีก่อน โดยพบว่าตลอดทั้งปี 2550 มีคนขอลงทุน 1,300 ล้านบาท เงินลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีนักลงทุนต่างชาติ 300 ราย การลงทุนดีกว่าปี 2549 ถึงร้อยละ 32 โดยในปีนี้คาดว่าจะมีการลงทุนไม่ต่ำ กว่า 500,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะมีโครงการใหญ่ ๆ ที่ผู้ประกอบการยื่นขอไว้แล้ว เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยกิจการที่นักลงทุนต่างชาตินิยมลงทุนคือกิจการยานยนต์และชิ้นส่วน และพลังงานทดแทน
ในปี 2551 นี้ส่วนใหญ่นักลงทุนไทยจะลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร เพราะประเทศไทย มีศักยภาพ ทั้งแรงงานและวัตถุดิบในพื้นที่ ขณะที่นักลงทุนจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งสนใจลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนโดยพบว่าภาคเหนือมี 3 ราย
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:35 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่