กกต เชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้สมัครสมาชิก

  
     กกต.เชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต้นเดือนหน้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมนี้ มีผู้สมัคร สว.จังหวัดเชียงใหม่ 18 คนเข้าร่วมรับฟัง โดยการเลือกตั้ง สว.ระบบใหม่ครั้งนี้ประชาชนจะสามารถเลือก สว.ได้จังหวัดละ 1 คน มีศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ 24 ศูนย์ นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครใช้งบประมาณหาเสียงได้ไม่เกินคนละ 4 ล้านบาท กกต.เชียงใหม่จะจัดเวทีให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์อำเภอละ 1-2 ครั้ง และจัดสรรเวลาให้ออกอากาศทางสถานีวิทยุหลักในพื้นที่ 13 แห่ง และวิทยชุมชุน 154 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเท่าเทียม
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีบรรดาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านแล้ว แต่บรรยากาศไม่คึกคักเท่าการลงพื้นที่ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:36 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่