พม่ายังไม่เปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอกในวันแรก

  
     พ่อค้า แม่ค้าชาวไทยกว่าร้อยรายต้องผิดหวังเมื่อพม่าไม่ยอมเปิดประตูให้ทำการซื้อขายที่จุดผ่อนปรนชายแดนชั่วคราวกิ่วผาวอกในวันแรกของกำหนดเปิด โดยอ้างรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ
วันแรกของการกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนชั่วคราว กิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยกว่าร้อยรายที่นำสินค้าไปจำหน่ายต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อทางการพม่าไม่ยอมเปิดประตูให้ประชาชนชาวพม่ามาซื้อสินค้าไทย โดยอ้างรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ โดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยต่างกล่าวอย่างมีความหวังว่าคงจะมีการเปิดด่านในไม่ช้า ขณะที่ฝั่งไทยนั้นได้เตรียมพร้อมทุกด้านสำหรับการเปิดด่าน มีการทำสถานที่กักสัตว์ หน่วยงานศุลกากร สาธารณสุข และองค์กรในพื้นที่ต่างเตรียมพร้อมทั้งตำรวจและทหาร แต่ฝั่งพม่ายังคงปิดประตูไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ขณะที่ได้มีฝนตกอย่างหนัก
นายวิชิต บุญกังวาน นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางการพม่าคงจะรอดูท่าทีของไทยและปรึกษาหารือก่อนจะพิจารณาเปิดด่าน ทั้งนี้ไทยได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมท้องถิ่นไทย-พม่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าไทยจะเปิดด่านวันนี้เป็นต้นไปโดยไทยก็จะเปิดด่านรอจนกว่าพม่าจะเปิดด่านเพื่อการไป-มาหาสู่ระหว่างประชาชนสองประเทศ
สำหรับจุดผ่อนปรนชายแดนชั่วคราวกิ่วผาวอกนั้นปิดตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากปัญหาความไม่สงบภายในของพม่าเอง โดยก่อนปิดด่านมีมูลค่าการซื้อขายถึงปีละกว่า 300 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละกว่า 30 ล้านบาท สินค้าไทยที่นำไปขายให้พม่าคือสินค้าอุปโภค-บริโภค วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง และพืชผลทางการเกษตร ขณะที่พม่านั้นจะมีสินค้าหลักคือ โค กระบือ และของป่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าพม่าที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกนี้ ขณะที่ราษฎรของพม่าหลายเมืองต้องการซื้อของที่จุดนี้เนื่องจากอยู่ไกลจากด่านแม่สายซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 2-3 วันเพื่อไปซื้อสินค้า
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:37 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่