งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2008 เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2008 เริ่มขึ้นแล้ว จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมกว่า 400 คูหาในราคาโรงงาน คาดการณ์รายได้สะพัดกว่า 30 ล้านบาท
นายสุรศิษย์ บุญญภิสันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2008 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดภายใต้แนวคิดสินค้าแปลกใหม่ที่คนไทยทำได้ งานดังกล่าวจัดเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวาง รณรงค์ให้ผู้ประกอบการณ์และประชาชนทั่วไปตระหนักและช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสนำสินค้าที่พัฒนาแล้วมาจำหน่ายในราคายุติธรรม โดยงานดังกล่าวมีสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 400 คูหา
นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการทางวิชาการ กาจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกในราคาโรงงาน มีกิจกรรม บีโอไอ-บสย.-สวทช.GreenZone การจัดอบรมอาชีพระยะสั้น และการเสวนาประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน งานจัดระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2551 คาดการณ์รายได้สะพัดช่วงจัดงานกว่า 30 ล้านบาท
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:37 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่