ปิดการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยขนาดเล็กในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย สามารถช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี
นายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย รุ่นที่ 4 พร้อมมอบอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัยและแจ้งเตือนภัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่งที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 4 รุ่น ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และเพื่อให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและบางอย่างไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การที่มีทีมกู้ชีพกู้ภัยขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ จะเป็นการบรรเทาภัยรวมทั้งลดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี
สำหรับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบันมีจำนวน 777 คน จาก 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล และ 63 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมให้ครบทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี 2551 นี้
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 17:46 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่