งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว มีไม้ดอกไม้ประดับมาจัดแสดงและจำหน่ายและการประกวดต่าง ๆ มากมาย
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 32 ประจำปี 2551 อันเป็นงานประจำปีที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีขบวนรถบุปผชาติ สวนหย่อม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมและมีอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะเทือกเขา ยอดดอย เหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เมืองหนาว และสามารถทำรายได้เข้าจังหวัดปีละจำนวนมาก โดยปีนี้ได้จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในราคาเป็นธรรม นิทรรศการ ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สวนโชว์ ซุ้มถ่ายรูป และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่าง ๆ ด้วย
ในวันพรุ่งนี้จะมีขบวนรถบุปผชาติอันงดงามจำนวนกว่า 20 ขบวนโดยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนสายต่าง ๆ สิ้นสุดที่บริเวณสถานที่จัดงานสวนสาธารณะหนองบวกหาด และขบวนรถบุปผชาติบางส่วนจะจอดให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่จัดระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 20:41 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่