ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากทั่วประเทศไทย ร่วมทำพิธีถวายสักการะอุทิศส่วนกุศลถวายพระพี่นาง

  
     ตัวแทนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากทั่วประเทศไทย ร่วมทำพิธีถวายสักการะอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ตัวแทนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากทั่วประเทศไทย ร่วมทำพิธี เฉาะเด๋อ เป็นการถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ เวทีวัฒนธรรม กาดนัดจาวดอย พิพิธภัณฑ์ชาวเขา สวนล้านนา ร.9 จังหวัดเชียงใหม่ นายเสาหลือลื่อ ม้งฮ่า กรรมการการจัดงานกล่าวว่าพิธีดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งในการสักการะผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับ ที่เป็นที่เคารพนับถือ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและส่งวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ โดยการถวายทรัพย์สินเป็นกระดาษเงิน กระดาษทอง กระดาษสา และธูป มีการเป่าแคนเป็นการสื่อถึงผู้ล่วงลับว่าบุคคลรุ่นหลังมีความอาลัยและคาระคุณความดี พร้อมนำทรัพย์สินเงินทองส่งไปให้ใช้ในภพหน้า โดยผู้อาวุโสประจำเผ่าจะใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งเรียกว่า จวื่อ เช่ง เด่อ เป็นสื่อในการส่งมอบ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีชนเผ่าหลากหลายชนเผ่า ซึ่งทุกชนเผ่าได้ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อไว้อาลัยถวายแด่พระองค์ท่านที่สถานที่สาธารณะของชุมชนและจัดพิธีตามวัฒนธรรมของชนเผ่า
 
2 กุมภาพันธ์ 2551 , 14:52 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่