นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหมื่นคนแห่ชมขบวนรถบุปผชาติ

  
     นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหมื่นคนแห่ชมขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ขบวนรถบุปผชาติอันงดงามเริ่มเคลื่อนขบวนผ่านตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นเชิงสะพานนวรัฐ อันเป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีเปิด โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี งานดังกล่าวจัดภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์เชียงใหม่ นครแห่งชีวิต นครแห่งทิพยบุปผาท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนนับหมื่นที่มาเฝ้าชมขบวนรถบุปผชาติอันวิจิตตระการตา ปีนี้องค์กรต่าง ๆ ได้จัดขบวนรถบุปผชาติประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างยิ่งใหญ่อลังการถึง 23 ขบวน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่งดงามด้วยธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยชาวเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี สมดังคำขวัญจังหวัด ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
สำหรับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2521 ต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 32 ได้รับการยอมรับและนิยมในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
2 กุมภาพันธ์ 2551 , 14:53 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่