เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการอบรมนักจัดรายการวิทยุ จะสามารถรณรงค์ในกลุ่มวัยรุ่นได้ผลดี

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การป้องกันปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นอย่างได้ผล
ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิศักยภาพเยาวชน จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชนด้านเอดส์ โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแกนนำเฝ้าระวัง พร้อมมีหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุชุมชนเข้าอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
นางรตนพร ขันตี นักวิชาการสาธารณสุขกล่าวว่า เยาวชนกลุ่มดังกล่าว มีพื้นฐานการทำงานด้านเอดส์ในชุมชนอยู่แล้ว หลังผ่านการอบรมซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสาร จะสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อนและรุ่นน้องในชุมชนและในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปจะมีการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายดีเจเยาวชนด้านเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น
นางรตนพรกล่าวด้วยว่า การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การใช้สื่อบุคคลโดยเฉพาะที่เป็นเพื่อนจะได้รับความเชื่อถือมากกว่า เพราะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งสองทาง และยังสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเปิดใจ หรือพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนมาปรับใช้ สำหรับเป็นข้อมูลในการรณรงค์ในภาพรวมอย่างกว้างขวางต่อไป
 
3 กุมภาพันธ์ 2551 , 19:15 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่