สวท.เชียงใหม่ ปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชนด้านเอดส์

  
     การอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชนด้านเอดส์ จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแก่เยาวชนแกนนำ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลรณรงค์ป้องกันเอดส์ไปสู่กลุ่มเพื่อนได้ดีกว่า
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้ารับการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชนด้านเอดส์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิศักยภาพเยาวชน จัดขึ้น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551 รวม 2 วัน โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุชุมชนร่วมอบรมจำนวน 30 คน
การอบรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารสำหรับเยาชนแกนนำแล้ว ยังนับเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานต่อต้านเอดส์ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้เกิดการขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความตระหนักในกลุ่มเยาวชนโดยผ่านการจัดรายการวิทยุ ผ่านการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนในเครือข่าย ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแผนการจัดอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อหวังให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3 กุมภาพันธ์ 2551 , 19:32 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่