เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์ทำความสะอาดตลาดเมืองใหม่ ป้องกันไข้หวัดนก

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์ทำความสะอาดตลาดเมืองใหม่ ป้องกันไข้หวัดนก สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภครับเทศกาลตรุษจีน
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ออกรณรงค์ทำความสะอาด ตลาดเมืองใหม่และสถานประกอบการจำหน่ายสัตว์ปีกชำแหละ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันไข้หวัดนก พร้อมทั้งได้แจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคสัตว์ปีกได้อย่างปลอดภัย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก โดยจะส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาด ทุกขั้นตอนก่อนถึงผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่าบริโภคสัตว์ปีกและไข่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ปลอดภัยจากไข้หวัดนก
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการป้องกันไข้หวัดนกอย่างรัดกุม ทำงานต่อเนื่อง โดยมีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพดูแลป้องกันไข้หวัดนกในคน ขณะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ดูแลป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ มีอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ รายงานผลความผิดปกติในพื้นที่ทุกระยะ ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในเชียงใหม่เมื่อสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่พบมีการระบาดในพื้นที่อีกเลย
 
4 กุมภาพันธ์ 2551 , 17:43 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่