เศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสแรกจะโตขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศ

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือคาดการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสแรกจะโตขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศ และภาวะการเมืองที่มั่นคงขึ้น
นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ว่า เศรษฐกิจภาคเหนือจะเป็นไปตามทิศทางของประเทศคือจะโตขึ้นประมาณร้อยละ 4.5-6 ทั้งนี้เมื่อการเมืองมีความชัดเจนก็จะส่งผลบวก ทำให้เกิดการบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มีการได้รับอนุมัติจาก BOI เพื่อการลงทุนภาคธุรกิจกว่าหมื่นล้านบาท อีกทั้งโครงการต่าง ๆ ที่ค้างไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็จะถูกผลักดันสานต่อ ขณะที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ก็มีโรงแรมจากต่างประเทศที่มาลงทุนเปิดกิจการในพื้นที่ ก่อให้เกิดการแข่งขันสูง และจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เกิดการลงทุนเพิ่ม ขณะที่ภาคการเกษตรนั้นคาดว่าสินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่สามารถนำมาแปรรูปผลิตน้ำมันเช่น มันสำปะหลัง และปาล์ม
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ยังกล่าวถึงค่าเงินบาทที่มีความผันผวนนั้นไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่บางครั้งเป็นเพราะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเอง ซึ่งจะต้องบริหารจัดการและติดตามสภาวะทางการเงินของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวของค่าเงินและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
 
4 กุมภาพันธ์ 2551 , 17:44 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่