ผู้แทนพระองค์ฯ ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
พลอากาศเอก ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นจุดนำร่องในภาคเหนือ ณ ต.อินทขิล อ.แม่แตง มีสมาชิก 56 คน โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตร และสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้ ด้านการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการดูแลผู้สูงอายุดำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว คณะของผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์เด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร และติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 3 จุดก่อนจะเข้าพักที่บ้านพักรับรอง มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 คณะดังกล่าวจะออกติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพื้นที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต่ออีก 3 จุด ก่อนจะสรุปผลการตรวจเยี่ยมและเดินทางกลับ
 
4 กุมภาพันธ์ 2551 , 20:53 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่