สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดประชุมวิชาการนานาชาติก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐานที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ วอชิงตัน ,ซีแอทเทิล ,ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มิชิแกน ,แอน อาร์เบอร์,มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกิ้น ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเซ้าท์แทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ,มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนี่ ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 600 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากไชน่า เมดิคอล บอร์ด ,6 มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ,สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและองค์การอนามัยโลก
 
5 กุมภาพันธ์ 2551 , 14:08 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่