ผู้สมัคร สว.ดื่มน้ำสาบาน กล่าวคำปฏิญาณตน

  
     ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดื่มน้ำสาบานตนและกล่าวคำปฏิญาณตนให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมที่เหล่าบรรดาผู้สมัครร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒสภาจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนมีความสามัคคี สมานฉันท์ และมีจริยธรรมของนักการเมืองที่ดี โดยนำหลักของพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่ผู้สมัคร อาราธนาพระปลัดจิตติชัย จิตชโย แสดงปาฐกถา ก่อนที่ผู้สมัครทุกคนจะร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และดื่มน้ำสาบานตน
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 18 คน ล่าสุด กกต.เชียงใหม่ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแก่ครู ก.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 5 เขต และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นท์เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาและชุมชนต่อไป
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 11:50 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่