อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้แพทย์ไทยสามารถสอบแข่งขันเข้ารับการเป็นแพทย์ฝึกหัดในสหรัฐอเมริกา

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในสหรัฐอเมริกา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้แพทย์ไทยสามารถสอบแข่งขันเข้ารับการเป็นแพทย์ฝึกหัดในสหรัฐอเมริกา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับไทยอเมริกัน ฟิสิเชียน ฟาว์เดชัน และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในสหรัฐอเมริกา จัดอบรม USMLE Workshop เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ USMLE (United State Medical Licensing Examination) ให้แก่แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์ จากสถาบันแพทยศาสตร์ในประเทศไทย 17 สถาบันและแพทย์ และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 400 คน ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนายแพทย์สมคิด ศรีดโรมนต์ หัวหน้าโครงการ จากยูนิเวอร์ซิตี้ เฮลท์ ไซน์ เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การอบรม USMLE มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อแพทย์ที่จะฝึกหัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อยอดเพิ่มวิทยฐานะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นต้องสอบ USMLE ให้ผ่านเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อสามารถปฏิบัติงานกับผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในวงการแพทย์ ซึ่งการสอบดังกล่าวต้องแข่งกับแพทย์จากทั่วโลกที่ต้องการเข้าไปฝึกหัดที่สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้แพทย์ต่างชาติไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในประเทศ และไม่มีสิทธิขอกรีนการ์ด จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทยที่จะไม่เกิดปัญหาสมองไหล เมื่อแพทย์เหล่านี้ฝึกหัดเพิ่มวิทยฐานะแล้วเสร็จก็ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ ประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนที่จะได้รับการดูแลที่ดี ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยขึ้น
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:32 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่