บรรยากาศวันตรุษจีนที่เชียงใหม่ค่อนข้างเงียบเหงา

  
     บรรยากาศวันตรุษจีนที่เชียงใหม่ค่อนข้างเงียบเหงา มีชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษตามประเพณี แต่ได้ลดจำนวนของไหว้ลงและงดการท่องเที่ยว
บรรยากาศวันตรุษจีนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเพียงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษตามประเพณี ตามศาลเจ้าต่าง ๆ ได้มีชาวไทยเชื้อสายจีนนำสิ่งของไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยพบว่าของที่นำมาเซ่นไหว้นั้นได้ลดจำนวนลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โดยบางรายใช้ผลไม้และขนมเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางรายไม่ได้มีกำหนดไปเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเหมือนในอดีต
สำหรับบรรยากาศทั่วไปนั้นพบว่าร้านรวงของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะย่านตรอกเหล่าโจ้วที่เป็นสถานที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้ตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษอยู่ทั่วไป ขณะที่ร้านขายโคมและตุงนั้นมีโคมไฟสีแดงแบบจีนมาแขวนขายจำนวนมาก ส่วนในห้างสรรพสินค้ายอดนิยมเช่น เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ได้จัดเทศกาลอาหารจีน นำบรรดาผู้ประกอบการอาหารจีนทั้งในเชียงใหม่และเยาวราช มาจำหน่ายอาหารจีนและมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนในช่วงนี้ด้วย
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:33 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่