เปิดงานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2551 พร้อมระบุว่าเป็นการแข่งขันในแบบพอเพียงที่จะนำไปสู่การรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดี ในขณะที่ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไทยมีโรคประจำตัว
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 67 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่กีฬาพื้นบ้านล้านนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ และกระตุ้นส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยการร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุข มีผู้สูงอายุจาก 1,886 ชมรมทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับชมรมผู้สูงอายุครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียงที่สามารถนำไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่า สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วง เพราะข้อมูลเมื่อปี 2550 พบว่าครึ่งหนึ่งมีโรคประจำตัว เช่น โรคข้อเสื่อม ปวดข้อเรื้อรัง ปวดหลังเรื้อรัง ต้อกระจก ไขมันในเลือดสูง หูตึง และความดันโลหิตสูง ทำให้เตียงของโรงพยาบาลทั่วประเทศร้อยละ 28 เป็นผู้สูงอายุและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแม้จะเป็นไปตามวัยและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และทำจิตใจให้เบิกบาน จะได้ทั้งความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพจิตดี ทำให้สามารถชะลอความแก่และความเสื่อมโทรมของร่างกายได้
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 22:01 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่