กำหนดจัดงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พร้อมแข่งขันอมก๋อยมินิราราธอนเทิดไท้องค์ภูมิพล ครั้งที่ 1

  
     อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พร้อมการแข่งขันอมก๋อยมินิราราธอนเทิดไท้องค์ภูมิพล ครั้งที่ 1
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 อำเภออมก๋อยได้ประกาศวาระอำเภอ 9 ประการ โดยนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมประกาศให้ปี 2551-2552 เป็นปีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของอำเภออมก๋อย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม พิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอำเภออมก๋อย และการแข่งขันวิ่งการกุศล อมก๋อยมินิมาราธอน เทิดไท้องค์ภูมิพล ครั้งที่ 1 วิ่งทะลุฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการปลูกฝิ่นในเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนป้องกันปราบปรามการปลูกฝิ่น กองทุนวัฒนธรรมและกีฬา และกองทุนเพื่อรักษาป่าต้นน้ำลำธารและสาธารณกุศลอื่น ๆ
สำหรับพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน กำหนดในเวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งในช่วงเย็นทางอำเภอได้เตรียมต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวด้วยการเดินชิมอาหารพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและเย็นสบาย ก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอมก๋อยมินิมาราธอน เทิดไท้องค์ภูมิพล ครั้งที่ 1 วิ่งทะลุฟ้า ในเวลา 06.30 น. วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 14 รุ่น ประเภทชายและหญิง รางวัลการแข่งขันมีทั้งถ้วยและเงินรางวัลทุกรุ่น
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย ถนนเจริญทัศนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5346-7060 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ www.omkoi.org
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 22:02 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่