อบรมคนพิการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สว.

  
     การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คนพิการมาใช้สิทธิสูงกว่าคนปกติเมื่อเทียบเป็นร้อยละ ล่าสุด กกต.เร่งรณรงค์โดยดึงตัวแทนผู้พิการทั่วภาคเหนือร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สว.
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สื่อบุคคล เครือข่ายคนพิการ ภายใต้หัวข้อ คนพิการประสานประชาธิปไตย โดยมีตัวแทนผู้พิการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิการทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ สว.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่คนพิการอย่างทั่วถึง โดยตัวแทนคนพิการเหล่านี้จะสามารถนำไปถ่ายทอดให้คนพิการในท้องถิ่นของตนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สว. โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าคนพิการทั่วประเทศมีกว่า 300,000 คน และพบว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาผู้พิการเหล่านี้ออกมาใช้สิทธิถึง 250,000 คน เทียบเป็นอัตราส่วนแล้วสูงกว่าคนปกติมาก ครั้งนี้ก็เช่นกันคาดว่าคนพิการจะออกไปใช้สิทธิจำนวนมาก
สำหรับการอบรมดังกล่าวบรรดาตัวแทนผู้พิการจากจังหวัดต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายโดยต้องการเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ดูแลประโยชน์ให้คนพิการทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคนมาให้ความรู้แก่ผู้พิการ โดยเฉพาะตัวแทนผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถเช่น นายมณเทียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาพูดถึงสิทธิเสรีภาพของคนพิการกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง นายอรรถพล ขาวแจ่ม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลกและนายสานิตย์ สุวีระ จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่ร่วมเวทีอภิปราย การเลือกตั้งและการสรรหา สว.ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ความหวังกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
 
7 กุมภาพันธ์ 2551 , 13:52 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่