กกต.ตั้งเป้าการเลือกตั้ง สว.ครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธร้อยละ 70

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งเป้าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้จะมีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 70 ระบุ ประชาชนไม่ควรเบื่อการเลือกตั้งเพราะเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ สว.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประเมินว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าเมื่อครั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา แต่ไม่มากนัก โดยตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ร้อยละ 70 จากลดลงจากการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมาซึ่งประชาชนไปใช้สิทธิ์ทั่วประเทศร้อยละ 74.4 ทั้งนี้จากกระแสข่าวประชาชนอาจเบื่อการเมืองเพราะมีการเลือกตั้งบ่อยนั้นขอให้ประชาชนตระหนักว่า การเลือกตั้งคือกระบวนการสำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยในการไปใช้สิทธิเลือกคนดีมาทำหน้าที่แทนตน
สำหรับการดำเนินการรณรงค์การเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในสื่อทุกประเภท รวมทั้งสื่อบุคคล โดย สว.มีหน้าที่สำคัญ 4 ประการที่ประชาชนควรรู้คือ กลั่นกรอง กฎหมาย ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตและทำผิดต่อหน้าที่ออกจากตำแหน่ง
 
7 กุมภาพันธ์ 2551 , 13:53 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่