รายงานพิเศษ ประชาชนคือผู้ตัดสินเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

  
     รายงานพิเศษ : ประชาชนคือผู้ตัดสินเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากำลังจะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมนี้ แต่กลับพบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบบรรดาผู้สมัครในพื้นที่ออกเคลื่อนไหวหาเสียงมากนัก แม้จะมีการติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงก็เป็นไปอย่างบางตา ไม่เหมือนเมื่อครั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา จนทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประเมินลดเป้าการออกมาใช้สิทธิของประชาชนลงจากเมื่อครั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยมีประชาชนไปใช้สิทธิทั่วประเทศถึงร้อยละ 74.4 เหลือเป็นร้อยละ 70 โดยนายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แสดงความห่วงใยความรู้สึกประชาชนที่อาจจะเบื่อการออกไปใช้สิทธิว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะให้ได้คนดีมาทำหน้าที่แทนตน
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ล่าสุดได้ให้ความรู้แก่สื่อมวลชน หอกระจายข่าวและผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่ซึ่ง นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสื่อมวลชนนั้นเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและครอบคลุม
หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภามี 4 ประการคือ กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตและทำผิดต่อหน้าที่ออกจากตำแหน่ง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 มีนาคมนี้จะเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขอเชิญประชาชนไปใช้สิทธิโดยพร้อมกัน
 
8 กุมภาพันธ์ 2551 , 12:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่