จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ คนไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ คนไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก
ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ คนไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเดียวกัน
การสัมมนาครั้งนี้เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นจุดแข็งในการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนทั้งชาติ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรมในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตัวแทนสภาวัฒนธรรมแต่ละภาค ตัวแทนเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน
ภายในงานมีการแสดงตัวอย่างศิลปวัฒนธรรม การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหัวข้อ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการแก้ไขปัญหาของชาติ และการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานศิลปวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาค ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2548 นี้
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 11 พ.ย.48