เสียงสะท้อนจากประชาชนรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน สวท.เชียงใหม่

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่ร้องขอให้รัฐบาลให้ความชัดเจนเรื่องการถ่ายโอนครูไปยังองค์การ-บริหารส่วนตำบลให้มากกว่านี้ อีกทั้งขอให้แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเร่งด่วน
เสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่วันเสาร์นี้ ประชาชนเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ประชาชนยังชื่นชมการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะกรณีสกัดกั้นไข้หวัดนกไม่ให้แพร่ระบาด การแก้ปัญหาทุจริตลำไย การเจรจาการค้ากับต่างประเทศ และเห็นว่าฝ่ายค้านควรค้านแบบมีเหตุมีผลไม่ควรค้านทุกเรื่อง
ประชาชนยังได้ขอให้รัฐบาลให้ความชัดเจนกรณีการถ่ายโอนบุคลากรครูไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการทางกฎหมาย ต้องทำภายใต้กฎหมาย ไม่ใช่ย้ายตามความสมัครใจดังที่นายกรัฐมนตรีกล่าว เพราะในรายละเอียดนั้นมีเรื่อง กบข. อัตราค่าตอบแทนและภารกิจที่เปลี่ยนไป โดยมีประชาชนเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาให้มากกว่าเดิม ทั้งการควบคุมเยาวชนให้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่เด็กอย่างพอเพียง
ประชาชนยังชื่นชมกรณีที่เชียงใหม่มีรถเมล์วิ่งให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และเสนอให้เพิ่มในเขตเมืองให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้แสงดความห่วงใยเรื่องการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพราะเกรงจะไปรบกวนการเดินอากาศของเครื่องบิน และอาจเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ อีกทั้งเห็นว่าเชียงใหม่มีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่จำนวนมาก เกรงจะก่อปัญหาสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วย
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง