เชียงใหม่ปล่อยแถวตำรวจกว่า 800 นาย จัดระเบียบสังคม

  
    เชียงใหม่ปล่อยแถวตำรวจกว่า 800 นาย จัดระเบียบสังคม พร้อมลงนามในข้อตกลงร่วมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 พลตำรวจตรีจิรุจน์ พรหมโมบล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลังจัดระเบียบสังคมเพื่อประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อแสดงพลัง บูรณการทำงานจากทุกภาคส่วน อันประกอบด้วยตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ ปปส. ตำรวจอาสาสมัคร สุนัขตำรวจ รวมกว่า 800 นาย ตรวจตราไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในการนี้ทั้งหมดได้ร่วมลงนามในสัญญาประชาคมการแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบสังคม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลั่นฆ้องชัยเพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมของชาวเชียงใหม่ให้มีความสงบสุข และร่มเย็นเป็นเมืองน่าอยู่ สมกับที่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง
โดยห้วงระหว่างนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี จึงได้ถือโอกาสนี้เริ่มจัดระเบียบสังคมและตรวจตราสถานบันเทิงต่าง ๆ ด้วย
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง