เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายที่ได้รับอุบัติเหตุจากการระเบิดของประทัด

  
    รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรร้องขอตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจโรงงานและร้านจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ หลังเกิดเหตุเด็กชายถูกระเบิดนิ้วขาด
นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายชวกร ธรรมเมธา เด็กนักเรียนจากโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการระเบิดของประทัดที่ซื้อดินระเบิดมาประกอบเองและจุดเล่น จนเกิดอุบัติเหตุที่แขนขวา โดยแพทย์เจ้าของไข้ให้ข้อมูลว่าแรงระเบิดนั้นแรงมาก กระดูกแขนแตกหลายชิ้นและต้องตัดนิ้วทั้งหมด และหากไม่มีอาการแซกซ้อนหรือติดเชื้อใด ๆ คาดว่าเด็กชายชวกรจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน 1 สัปดาห์แต่หมายถึงว่าต้องสูญเสียนิ้วมือไปด้วย
นายแพทย์ทศพรกล่าวว่ารู้สึกเป็นห่วงเยาวชนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งภาคเหนือนั้นมีโรงงานผลิตพลุ ดอกไม้เพลิงหลายแห่ง จึงร้องขอให้ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการซื้อขาย หรือผลิตที่ผิดกฎหมาย และไม่ควรมีการขายดินระเบิดที่นำไปประกอบเอง
รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวด้วยว่าในเบื้องต้นจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งระดมตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและผลิต พลุ ดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด และฝากไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ให้ดูแลบุตรหลาน และเยาวชนอย่างใกล้ชิด
 
, อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง