จัดแนะนำเทคนิคการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

  
    หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดรวมทั้งคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพร้อมกิจกรรมอีกหลากหลาย มีพ่อแม่ชาวเชียงใหม่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นิตยสารดวงใจพ่อแม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลลานนา, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ดวงใจพ่อแม่ Family Day on Tour ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยแรกเกิดถึง 6 ปี และคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ร่วมการสัมมนา พร้อม Work Shop เจาะปัญหาตรงใจพ่อแม่ยุคใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548
กิจกรรมที่สำคัญในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ 108 วิธีสร้างลูกฉลาดสไตล์Modern Mom โดย น.พ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และภาคบ่ายหัวข้อ เทคนิคพิชิตปัญหาลูกวัยอนุบาล โดย ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดง การสาธิตแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในรูปแบบของ กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในราคาถูกอีกด้วย
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม