จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมเนื่องในเทศกาลลอยกระทงอย่างหลากหลาย ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่อย่างคับคั่งแล้ว

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงประจำปีอย่างหลากหลาย มีพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนาที่วัดโลกโมฬี การจัดงานแสดงวัฒนธรรม 4 ภาคที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่วัดอินทขิล ได้จัดงานสืบสานตำนานโคมยี่เป็งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปเที่ยวชมจำนวนมาก ที่บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้จัดงานร้อยตำนาน สืบสานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้ปิดถนนราชดำเนินเพื่อทำเป็นถนนคนเดิน แสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ส่วนกิจกรรมหอมฮีตฮอย ลอยกระทง ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจแน่นขนัดทุกคืน นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าทุกภาคส่วนในเชียงใหม่ต่างพร้อมใจจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ ในศิลปวัฒนธรรมโดยได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย ขณะนี้ที่เชียงใหม่ทัศนียภาพรอบเมืองโดยเฉพาะคูเมืองได้ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ ตุง กระทง ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนจะมีแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันก๊าดและ ผางประทีปที่ประชาชนจุดไว้ตามรั้วบ้าน ซึ่งนับเป็นภาพที่หาดูได้ยาก หนึ่งปีมีเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้น
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่