รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินปีที่ผ่านมาเพิ่มจากปี 2549 ถึง 113 ล้านบาท

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินปีที่ผ่านมาเพิ่มจากปี 2549 ถึง 113 ล้านบาท ขณะเดียวกันกำลังปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้รองรับได้ 8 ล้านคนต่อปี
นาวาอากาศโทประทีป วิจิตรโท ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่และคณะ แถลงข่าวในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการดำเนินกิจการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้พัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสายการบินที่บินทั้งในและระหว่างประเทศ 12 สายการบิน วันละ 79 เที่ยวบิน ปีงบประมาณ 2550 มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าเช่าสำนักงานและพื้นที่ 472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 มีอากาศยานพาณิชย์ขึ้น-ลง 26,708 เที่ยวบิน ผู้โดยสารกว่า 3 ล้าน 3 แสนคน เพิ่มจากปี 2549 ร้อยละ 9.5 ขณะที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคมีทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณกว่า 2,129 ล้านบาท ส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ งานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ งานปรับปรุงขยายทางขับและลานจอดอากาศยาน และการก่อสร้างระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ ส่วนงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่า 1 ปีนับจากนี้จะเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี ขณะที่ปัจจุบันสามารถรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคนต่อปี
ในระยะต่อไปท่าอากาศยานเชียงใหม่จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงถาวรบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4 จุด เพื่อควบคุมเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำหรับแนวคิดการย้ายท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้นผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่ได้เริ่มศึกษา คือขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่สามารถขยายได้อีกแล้วเนื่องจากมีชุมชนล้อมรอบ และหากในอนาคตไม่สามารถรองรับการบริการก็อาจจะย้ายไปที่อื่น ซึ่งในอดีตเคยมีผู้เสนอให้จัดสร้างที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 
29 กุมภาพันธ์ 2551 , 15:45 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่