จังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว ร้อยละ 75 และจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 20.00 น.

  
    
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต.เชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สว.กว่า 1,172,200 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,526 หน่วย ใช้เจ้าหน้าที่ทำงาน 30,000 คน งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้กว่า 30 ล้านบาทเพื่อจะให้ได้คนดีมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง สว.เพียงคนเดียว โดยจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20.00 น.
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 10,599 คน จะใช้สถานที่โรงเรียนเทคโนเอเชียเป็นสถานที่นับคะแนน ขณะเดียวกันการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นจะส่งผลไปยัง กกต.จังหวัดเพื่อรวมคะแนน ส่ง กกต.กลาง คาดว่าจะเริ่มต้นนับคะแนนทุกหน่วยได้ไม่เกินเวลา 17.00 น.โดยหน่วยเลือกตั้งตำบลสบโขง อำเภออมก๋อยจะมีความยากลำบากในการส่งหีบบัตรเพราะต้องใช้การเดินเท้า ซึ่งจะส่งหีบบัตรได้ภายในเวลา 03.00 น.แต่จะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อนับเสร็จ ณ หน่วยเลือกตั้ง
 
1 มีนาคม 2551 , 14:52 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่