บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าไม่ค่อยคึกคัก ขณะที่มีกระแสข่าวการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่ง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งเข้าไปสืบสวนแล้ว

  
    การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสภาของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ยังไม่ค่อยคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งในศาลาอ่างแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เริ่มมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งบ้างแล้วแต่ค่อนข้างบางตา ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายนักศึกษาจะออกมาใช้สิทธิมากกว่าช่วงเช้า ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 โรงพยาบาลแม่และเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชาชนมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องและคึกคักกว่าหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ขณะที่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็ได้มีประชาชนและชาวเขาทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,526 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,172,232 คน อย่างไรก็ตามในขณะนี้ได้มีกระแสข่าวการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วในพื้นที่อำเภอสันกำแพงซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนแล้ว
 
2 มีนาคม 2551 , 11:09 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่